Derfor faller aksjemarkedet

Av Harald Magnus Andreassen - 14.jun.2006 @ 14:52
De siste ukene har vært ganske ville på finansmarkedene. Metallprisene har skutt i været, og nå (mandag 15. mai) faller de uvanlig mye. Oljeprisen har steget mye. Rentene har steget i de fleste land, aksjemarkedene har steget og deretter falt, og Oslo Børs har vært mørkerød. Dollaren har falt kraftig. Markedene er åpenbart i villrede og jeg tror også i ubalanse. Hva er det som skjer?

Det er mange mulige forklaringer. Jeg har en sterk mistanke om at rentepolitikken i de viktigste sentralbankene er viktig. Etter at aksjeboblen sprakk i 2000/2001 måtte sentralbankene støtte økonomiene ved å kutte renten langt ned. Sammen med store skattekutt og økte offentlige utgifter i USA (ekspansiv finanspolitikk) førte det til at veksten tok seg bra opp fra 2003. Holder anslagene for verdensøkonomien for inneværende år, vil 2004 – 2006 bli den beste vekstperioden siden første del på 60-tallet. Kina bidrar selvsagt også bra, stort sett uavhengig av pengepolitikken i Vesten.
Den høye BNP-veksten, prisprispresset på mange råvarer og en kraftig gjeldsvekst m/ tilhørende rask økning i boligprisene har ført til at sentralbankene har lagt om kursen, selv om inflasjonen ikke er spesielt høy.

I USA har Federal Reserve hevet renten fra 1% til 5% på to år, trolig en ganske passe takt i renteøkningene for en økonomi som vokser over trend og hvor arbeidsledigheten faller (noe på å tenke på for Norges Bank?). I Europa har ESB begynt normaliseringen av renten, og det går trolig mot slutten på 0-rentepolitikken i Japan. Kina har også satt opp renten, sammen med mange andre land.

Oppgangen i sentralbankrentene har ført til at de langsiktige rentene også har steget en god del, godt over 1 prosentpoeng i USA siden i fjor høst (og 2 pp fra bunnen i 2003). Når rentene stiger blir det dyrere å lånefinansiere investeringer, også for de som låner for å kjøpe aksjer. Selv om økte renter de siste årene har vært et signal om bedre vekst (også i bedriftenes inntjening), er det grenser for hvor lenge det er behagelig at renten stiger. Dessuten har nok mange kommet til den erkjennelsen at de langsiktige rentene (som sentralbankenes renter) har vært for lave de siste årene. Lange renter er fortsatt lave i forhold til faktisk eller forventet inflasjon. Realrenten er altså fortsatt lav. Så selv om vekstforventningene blir noe dempet, er det slett ikke sikkert at rentene kommer særlig ned igjen, i alle fall ikke med det første.

Markedene kan nå begynne å reagere på at gratispengene blir borte (dvs. at renten blir normalisert). Mange har lånt mye på flytende rente, fordi den var lavere enn fastrenten, vil vi tro. (I Norge har nesten ingen bundet renten på nye lån). Det fører til at normaliseringen av de korte rentene svir mer enn vanlig – når mange har en mye høyere gjeld enn normalt. Det gir ikke de beste utsiktene for vekst i privat forbruk og boliginvesteringene, særlig ikke der hvor sparingen har falt mye og er lav, som i USA.

Uroen og usikkerheten for renter, vekst og inflasjon stresser nå finansmarkedene. Derfor blir utslagene store, og det kan innevarsle et svakere konjunkturer ute.

Hadde ikke bedriftene vært i eksemplarisk god stand, ville vi ha vært skikkelig bekymret. Både i Norge og i utlandet er imidlertid bedriftenes inntjening meget bra, samtidig som de ikke har rukket å overinvestere i ny kapasitet. Bedriftene øker gjelden, men den er fortsatt ikke farlig høy. Økte investeringene kan holde veksten oppe.

Likevel tror jeg det er farlig å satse på at råvareprisene skal stige videre, oljeprisen forbli høy og rentene lave til evig tid. Det er ikke normalt med superprofitt i råvaresektorene i lang tid.

Tenk over det om du har mye av pengene dine på en konjunktur- og oljeprisfølsom aksjebørs.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1461706

Harald Magnus Andreassen

Harald Magnus Andreassen er en av nestorene i det norsk rentemarkedet. For tiden er han sjeføkonom i First Securities / Swedbank Oslo. Utdannelsen har han fra Universitetet i Oslo hvor han er utdannet samfunnsøkonom. Har har tidligere arbeidet i Bankforeningen, Econ og har vært sjeføkonom i First Securities/Swedbank Oslo (før kjent som Elcon) siden 1994. Andreassen har i mange år tronet på toppen av Prosperas-rankingen over norske makroøkonomer.

hits